Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел:
Договор № BG16RFOP002-2.077-0259-C01
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: МЕТАЛ АД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500лв. европейско и 22 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.